top of page
hjuhdy5wht061.jpg

SPSS, AMOS vb. analiz talepleriniz için

önemli bilgiler ve yol haritası

SPSS Nedir?

SPSS, Excel’e benzer bir program. Yalnız, istatistiksel analizler için geliştirildiği için oldukça üstün yanları var. Programın İngilizce adı “Statistical Package for the Social Sciences”. Yani Türkçe karşılığı ile programın adı “Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi”. Detayları okuyabilirsiniz.

 

SPSS ile Neler Yapılabiliyor? Neden Kullanmalıyım?

SPSS, adı üstünde istatistiksel analizler yapmaya yarıyor. Dolayısıyla, çalışmanızda anket ve ölçüm gibi yöntem ve veriler kullanıyorsanız ve bunları karşılaştırma, ilişki kurma, hipotez test etme, etki bulma gibi amaçlarla analiz etmek istiyorsanız mutlaka SPSS vb. bir program kullanmalısınız. Böylece, istediklerinizi hem kolay hem de ispatlayıcı (tez ve makalelerde ispat çok önemlidir!) bir şekilde yapabilirsiniz.

 

Şöyle bir örnek verelim: Depresyon varlığı ve sigara kullanma arasındaki ilişki konusunda bir tez hazırlıyorsunuz. Depresyon arttıkça sigara kullanımının arttığını ispat etmek istiyorsunuz. Aynı zamanda cinsiyet ve yaşa göre de detaylara inmek istiyorsunuz. Örneğin, 20-30 yaş arasındaki kadınlardan depresyonu olanların sigara kullanım oranları ne? Buradaki sigara kullanım oranı ile ilişki hangi düzeyde? Biraz kafanız karışmış olabilir. İşte SPSS bunları kolayca bulabilmenizi sağlıyor. Tabi bu çok basit bir örnek. Benzer analizleri Excel ile de yapmanız mümkün olabilir. Ama, analizler karmaşıklaştıkça SPSS benzeri bir programa ihtiyacınız olacak ve işiniz kolaylaşacaktır.

Peki Biz Ne Yapıyoruz?

Kısaca analizlerinizi (normallik analizi, geçerlilik - güvenilirlik analizleri, açıklayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA), yapısal eşitlik modeli (YEM), t-testi, ANOVA, MANOVA, Mann Whitney-U, Kruskal Whallis, Wilcoxon, Tukey’s HSD, Ki-Kare, Welch, Korelasyon, Regresyon vb. testler) istediğiniz şekilde yapıyor ve tezlerinizin/makalelerinizin yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini teslime hazır formatta akademik bir dille yazıyoruz. Böylece siz tezinizin literatür vb. diğer bölümlerine odaklanıyorsunuz. Ya da analiz raporlarınızı çıkartıyoruz, yazımını siz yapıyorsunuz. ​Ayrıca, analiz sonrasında çalışmanızın yanında size SPSS veri dosyasını (.sav) ve pdf formatında raporların tamamını teslim ediyoruz. Bu sayede verileri sonraki araştırmalarınızda kullanabiliyor ve raporlar ile birlikte hocalarınıza sunabiliyorsunuz. SPSS analizleri ile ilgili işleyişi aşağıda detaylı olarak görebilirsiniz.

SPSS Analizlerini Neden Bir Uzman Yapmalıdır?

Aslında, analizlerinizi tezin sahibi olarak sizin yapmanız en güzeli. Böylece programı öğrenmenin yanında araştırmanıza hakimiyetiniz de artacaktır. Ancak programı öğrenmek ve/veya kullanmak için yeterli bilgi, destek veya zamana sahip olmadığınız durumlarda çalışmanızın analizleri için profesyonel bir yardım almak en doğrusudur. Çünkü, eksik veya yanlış analizler yapılması halinde tezinizin başarılı olamaması, savunmadan geçememesi büyük bir olasılıktır. Hocalarınız aşağıda bazılarını verdiğimiz maddeleri mutlaka kontrol edecek ve size soracaklardır.

 • Araştırmanda hangi metodu, neden kullandın?

 • Örneklemini hangi yöntemle belirledin? Sayısı yeterli mi?

 • Kullandığın ölçekler geçerli ve güvenilir mi? Bunları test ettin mi?

 • Faktör analizi yaptın mı? Yaptıysan hangi yöntemi kullandın? Neden?

 • Ölçeğinde ters maddeler var mıydı? Bunları düzelttin mi?

 • Ölçeğin puanlamasını nasıl yaptın? Neden?

 • Verilerin parametrik mi? Normallik şartını sağlıyor muydu?

 • Hipotezlerin neydi? Bunları nasıl test ettin?

 • Farklılık analizleri için hangi yöntemi kullandın?

 • Korelasyon ve/veya regresyonu nasıl yaptın?

 • Şuradaki bulguların için sonuçlarını görebilir miyiz?

 

Bu ve benzeri soruları daha da arttırabiliriz. Çünkü yaptığınız bilimsel bir çalışma, bir tez ortaya atıyorsunuz. Mutlaka sorgulanacaktır. Diğer taraftan, teziniz başarıyla kabul edilmiş olsa bile yanlış yöntem, analiz ve bulgular içeriyorsa bu durum kalıcı olacaktır. Çünkü, teziniz bir defa yazıldıktan sonra kütüphanelerde yerini alacak ve isteyen tüm okuyucuların erişimine açılacaktır. Bu durum, özellikle akademik hayata atılacak olanlar için büyük bir sorun olacaktır. Dolayısıyla, en doğrusu bir bilenden yardım almaktır. Yalnız, bu bilen hem istatistikte uzman olmalı hem de akademik yazıma hakim olmalıdır. Çünkü uzman bir kişi istediğiniz analizlerin tamamını yapabilir ancak bunları akademik kurallara uygun olarak yazıya dökmeden size verirse sizin yazmanız yine çok zor olacaktır. Hatta içinden çıkamayacağınızı söyleyebiliriz. Ayrıca, hocalarınızın şunun yanında şunu da analiz etsen iyi olur, şunu çıkartalım ve sadece bununla analiz yapalım deme (büyük!) ihtimali de bulunmaktadır. Dolayısıyla, yardım aldığınız uzman size destek vermeye savunmaya kadar devam etmelidir.

01

Anketiniz hazır değilse, çalışmanızın amacına yönelik olarak anket formunuzu hazırlıyoruz

02

Veri girişi yapmadıysanız, verilerinizin girişi için şablon hazırlıyor ve kolayca girmeniz için yardımcı oluyoruz

03

Giriş yapılan veriler üzerinde kayıp veri analizi ve hata ayıklaması yapıyoruz

04

Çalışmanızın amacına bağlı olarak kullanacağımız analiz yöntemlerini ve hazırlanacak bulguların çerçevesini size belirterek danışman hocanıza sunmanızı istiyoruz, kendisinin ön onayını almanızı bekliyoruz

05

Yaklaşık olarak kaç sayfalık bir yazım olacağı ile teslim tarihini belirtiyor ve bunlara kesinlikle sadık kalıyoruz

06

Önceki aşamaların tamamlanmasından sonra çalışmanıza başlıyor ve talebinizi karşılıyoruz

07

Teslimden sonra savunmaya kadar, sizden gelebilecek her türlü düzeltme talebini yerine getiriyor ve soruları koşulsuz cevaplıyoruz. Yani, istediğiniz her zaman bizden destek almaya devam ediyorsunuz

08

Bize referans oluyorsunuz :)

Verilerinizi topladınız mı?

Anket, ölçek vb. veri toplama aracınız hazır mı?

 • Çalışmanızın amacı ve araştırma soruları gibi bilgileri bizimle paylaşacaksınız.

 • İlgili hocamızın görüş ve önerileri doğrultusunda anket/ölçek vb. hazırlanacak.

 • Anket, mülakat, ölçüm vb. yaparak verilerinizi toplayacaksınız.

[! Platform olarak veri toplama hizmeti vermiyoruz. Ancak online anket istenmesi halinde yardımcı oluyoruz]​

Hayır

Hayır

Verileriniz (anket cevapları vb.) Excel veya SPSS'e girildi mi?

Evet

Evet

Hayır

 • Verilerinizi Excel'e girmelisiniz.

[İsterseniz, veri girişi için şablon Excel dosya oluşturabiliriz]

VEYA

 • Anketlerinizin tek tek fotoğraflarını çekerek veri girişini bize bırakabilirsiniz.

[! Bu durumda ek ücret alınmaktadır]

Evet

Verilerinizi e-mail ile bize göndereceksiniz. Hocamız bunların geçerlik, güvenirlik, kalite ve yapılabilirlik açısından ön incelemesini yapacak. 

Aynı zamanda kullandığınız ölçeğinizi veya anketinizi ve varsa bunların nasıl değerlendirildiği ile ilgili bilgileri, çalışmanızın amacını ve varsa araştırma sorularınızı ve/veya hipotezlerinizi (mümkünse kişisel bilgilerinizi çıkararak tez önerinizi) göndermenizi talep ediyoruz.

Bunları hocamız inceleyerek yapılması istenenleri değerlendirecek. Yapacaklarını size yazacak. Böylece sürprizler ile de karşılaşmayacaksınız. Bu aşama bitip çalışmanızın yapılabilir olduğu kabul edilmeden, neler yapılacağında fikir birliği sağlanmadan analizlere başlama sözü vermiyoruz.

SPSS Veri Dosyası

Sonraki çalışmalarınızda kullanabilmeniz için

Analiz Raporları (pdf)

Kontrol ve istenildiğinde ispat amaçlı sunmak için

Çalışmanız

Yöntem, Bulgular ve Sonuç Bölümleri (tez yazım formatına uygun olarak yazılmış halde)

Size Gönderilecekler

Talebinizin daha hızlı karşılanabilmesi için lütfen, yukarıda sarı renk ile gösterilen soruların cevaplarını talebinizi girerken belirtiniz.

Talep girişi için tıklayınız.

Yukarıdaki aşamalardan sonra; sizden caymama sözü almamız halinde ön ödeme ALMADAN analizlere başlayacağız.

Yalnız size gönderilecekler talebinizi girerken aşağıdaki 2 seçenekten hangisini seçtiyseniz (yalnızca birini seçmelisiniz) ona göre değişecek.

ANALİZLERİNİZİN YAPILMASI

Screenshot_1.jpg
Screenshot_1.jpg

SPSS Veri Dosyası

Sonraki çalışmalarınızda kullanabilmeniz için

Analiz Raporları (pdf+word)

Raporlarınızı hem pdf hem de word halinde teslim edeceğiz.

Pdf raporlar üzerinde neyin ne anlama geldiğini ve sonuçları belirten açıklama balonları yer alacak.

Word dosya üzerinden ise tüm tabloları kolayca kopyalarak tezinize yapıştırabileceksiniz.

Not: Burada yer alan her türlü paylaşımın fikri mülkiyet hakları tezyardımplatformu.com'a aittir.

Ancak, kaynak göstermek şartıyla paylaşılabilir ve kullanılabilir.

bottom of page