top of page

Sizlerle uzun süreli dostluklar kurmak istiyoruz.  Bunun için hizmet kalitemizin yanında yürürlükteki yasalara ve ilgili yönetmeliklere koşulsuz olarak uyuyoruz. Sizin de bizimle iletişime geçmeden ve bizden hizmet almadan önce bunlar hakkında bilgi sahibi olmanızı istiyoruz.

Aşağıda yer alan mesafeli satış sözleşmesi hükümlerini ve kişisel verilerin korunması hakkındaki bilgilendirmemizi lütfen dikkatlice okuyunuz. Bizden hizmet almak için talep girmeniz, aşağıdaki bilgileri kabul etmiş olduğunuz anlamına gelmektedir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tarafınızca bu sözleşmenin okunması ve bizden hizmet almadan önce eksiksiz olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 
 
MADDE 1 - TARAFLAR
1.1. SATICI
Unvanı: tezyardımplatformu.com Tez Yardım Platformu (Kısaca tezyardımplatformu olarak anılmaktadır.)

Adresi: www.tezyardımplatformu.com adresinden hizmet vermektedir. 
E-posta Adresi: tezyardimplatformu@gmail.com  

1.2. ALICI
Talep formu ve/veya elektronik posta yazışmalarında belirtilecektir. İş bu Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde taraflar kısaca ALICI ve SATICI olarak anılacaktır.
 
MADDE 2 - KONU
2.1. İş bu Sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.tezyardımplatformu.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı talep formu ve/veya elektronik posta yazışmalarında nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VEYA HİZMET
3.1. Hizmetlerin/Ürünlerin Türü, Detaylı Açıklaması, Talep ve Teslimat Tarihleri, Satış Bedeli, Ödeme Tarih ve Tutarları ve Teslimat Bilgileri gibi bilgiler talep formu ve/veya SATICI’nın Madde 1.1’de belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılan elektronik posta yazışmalarda belirtilecek ve kayıt altına alınacaktır. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda üçüncü tarafa bu yazışmalar sunulacaktır. Bu adres dışındaki bir adresten yazışma yapılmayacaktır ve SATICI’nın kayıt altına aldığı yazışmalar esas alınacaktır.
 
MADDE 4 - CAYMA HAKKI
4.1. ALICI, hizmet/ürün alımını kendi isteği ile sonlandırmak isterse, iş bu Sözleşmenin karşılıklı olarak kabul edildiği gün içerisindeki ilk 30 dakika içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma bildirimi, tezyardimplatformu@gmail.com elektronik posta adresine yapılacaktır. Bu durumda, varsa yapılan ödemeler banka havale masrafları ve oluşabilecek masraflar düşüldükten sonra ALICI’ya iade edilecektir.

4.2. Ancak, iş bu Sözleşmenin karşılıklı olarak kabul edilmesinden sonraki ilk 30 dakikadan sonra yapılacak cayma hakkı talepleri; işe başlanmış olunabileceğinden dolayı ve yapılan iş; 27.11.2014 tarih ve 29188 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin b fıkrasında belirtilen “tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında, “tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin” olduğu için karşılanamayacaktır. Bu durumda, varsa alınan ücretler SATICI tarafından iade edilemeyecektir. Sözleşmede belirtilen toplam hizmet/ürün tutarının ödenmeyen kısımları için karar verme yetkisi tam ve eksiksiz olarak SATICI’ya aittir. ALICI sözleşmeyi kabul etmekle bu iş bu şartı peşinen kabul etmiş sayılır.

4.3. SATICI, ALICI tarafından caymama sözü verilmesi halinde ÖN ÖDEME ALMADAN çalışma sistemi uygulamaktadır. Ödemenin tamamı; iş bitiminde, teslim öncesinde ispat gönderiminden sonra talep edilmektedir. Yapılan iş; 27.11.2014 tarih ve 29188 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin b fıkrasında belirtilen “tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında olduğu için çalışmanın sözleşilen tarihte teslim alınmaması halinde;  ALICI, anlaşılan tutarı en geç 1 hafta içinde ödemekle yükümlüdür. ALICI’nın bu tutardan vaz geçme hakkı bulunmamaktadır. ALICI sözleşmeyi kabul etmekle iş bu şartı peşinen kabul etmiş sayılır.

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER
Ön Beyanlar
5.1. ALICI, internet sitesinde ve kendisine gönderilen elektronik postalarda sözleşme konusu hizmetin veya ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda (elektronik posta ile) gerekli teyidi verdiğini siteden hizmet alarak beyan etmiş sayılır.  ALICI ile yapılan tüm elektronik posta yazışmaları ve iletişim sayfasında yer alan ön bilgilendirmeler iş bu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Anlaşmazlık halinde SATICI’nın kayıtları geçerlidir. 
 
5.2. SATICI, ALICI ile ilgili kişisel bilgileri üçüncü şahıs ve kurumlar ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak, bunların siber korsanlık vb. durumlar ile çalınması halinde SATICI sorumlu değildir. SATICI’dan tazminat vb. talep edilemez.
 
5.3. tezyardımplatformu.com'un sunmuş olduğu ürün veya hizmetler ALICI’nın talepleri doğrultusunda doğrudan ALICI’ya sunulmaktadır. Sunulan ürün/hizmetlerin ALICI tarafından üçüncü şahıs, kurum veya kuruluşlara sunulmasından, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek kanuni sorumluluklardan, elde edilen hak, nam, unvan vb. faydalardan SATICI hiçbir şekilde sorumlu değildir. ALICI sözleşmeyi kabul etmekle iş bu şartı peşinen kabul etmiş sayılır.
 
5.4. İnternet sitesinde veya tezyardımplatformu.com’a hizmet veren uzmanlarda beklenmeyen bir problem oluşması halinde SATICI’nın hizmeti/ürün teslimini durdurma hakkı saklıdır. Bu durumda iade edilecek tutar SATICI tarafından belirlenecektir, karar verme yetkisi SATICI’ya aittir.
 
5.5. ALICI, hizmet/ürün alımını kendi isteği ile sonlandırmak isterse bu isteğin gerçekleştiği tarihe kadar yapılan ödemeler SATICI tarafından iade edilmeyecektir. Sözleşmede belirtilen toplam hizmet/ürün tutarının ödenmeyen kısımları için karar verme yetkisi tam ve eksiksiz olarak SATICI’ya aittir. ALICI sözleşmeyi kabul etmekle iş bu şartı peşinen kabul etmiş sayılır.
 
5.6. Her türlü anlaşmazlıkta tezyardımplatformu.com’un tuttuğu kayıtlar geçerlidir.
 
5.7. Sözleşme konusu ürünün/hizmetin teslimatı için iş bu Sözleşmenin kabul edilmesi şarttır.
 
Talep, Ödeme ve Teslimat
5.8. Sözleşme konusu ürün veya hizmet, bu Sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen tür ve açıklamada belirtilmiştir. ALICI buradaki bilgileri dikkatli bir biçimde okumakla yükümlüdür. ALICI, iş bu Sözleşmeye bağlı iş ile ilgili olarak sonraki zamanlarda burada belirtilmeyen ürün/hizmetler ile ilgili hak iddia edemeyecektir.
 
5.9. İş bu Sözleşmede karar altına alınan ara ödemeler ve son ödeme, belirtilen zamanlarda ALICI tarafından eksiksiz olarak yapılmadığı durumlarda SATICI sağladığı ürün/hizmeti durdurabilir ve teslim etmeyebilir. Bu durumda ALICI herhangi bir hak veya tazminat talep edemez. 
 
5.10. Her türlü kısmi veya tam olarak ürün/hizmet teslimatı veya icrası; mal bedelinin kısmi veya toplam ödeme tutarının belirtilen tarihlerde veya tarihte SATICI’nın hesabına geçilmesinden sonra yapılır. Ödemeye esas şartlar karşılıklı yazışmalarda belirtilir. Genel olarak ya toptan bir fiyat üzerinde anlaşılır ya da sayfa başı ücret belirlenir. Sayfa başı ücretlendirme ALICI'nın tez yazım kılavuzunun şekilsel kurallarına göre formatlanmış sayfa sayısına göre yapılır. Ancak, bu kılavuzda yazı puntosu 12 puntodan küçük belirtilmişse ücretlendirmede 12 punto büyüklüğü esas alınır. Herhangi bir nedenle ürün/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Bu durumda bitmiş işler için SATICI’nın tazminat talep etme hakkı saklıdır.
 
5.11. Sözleşme konusu ürün veya hizmet, bu Sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen son teslim tarihinde veya bu tarihe kadar ALICI’nın veya gösterdiği kişi/kuruluşun e-posta adresine yine belirtilen biçimde teslim edilir.
 
5.12. ALICI, ara izleme kapsamında olan, işleyiş ile ilgili olarak onayının gerektiği durumlarda (örneğin tez düzenlemelerinin gidişatının kontrolü) kendisine gönderilen e-mailleri en geç 72 (yetmiş iki) saat (3 gün) içerisinde cevaplamak zorundadır. Bu sürenin aşımı halinde, aşılan her bir gün aynı miktarda teslimat süresine ilave edilir.
 
Teslimat Sonrası
5.13. ALICI, teslim aldığı ürün/hizmeti kendisine teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde incelemek ve bitmiş hizmetin varsa eksikliklerini SATICI’ya e-mail yoluyla bildirmekle yükümlüdür. İlgili süre içerisinde düzeltme talebi gelmediğinde talep edilen ürün/hizmet tam ve eksiksiz olarak teslim edilmiş sayılır. Düzeltme durumunda SATICI, eksikliklerin ilk talep açıklamalarından farklı olmaması kaydıyla, eksiklikleri düzeltme/telafi etme yoluna gidecektir. Ancak, bu eksikliklerden dolayı SATICI’dan tazminat talebinde bulunulamaz.
 
5.14. ALICI’nın kendisine teslim edilen ürün/hizmet ile ilgili eksiklik vb. nedenlerle itirazı durumunda, ALICI tarafından istenenler ilk talepten farklı içerikte ise; SATICI’nın bunları kabul edip etmeme hakkı saklıdır. Ayrıca, bunlar için yeni bir Sözleşme yapılarak ilave ücret talep edilir.
 
5.15. Ara izleme kapsamında olan ALICI’ya bildirimlerin, ALICI tarafından 1 (Bir) aydan fazla sürede cevaplanmaması halinde Sözleşme feshedilir ve iş sonlandırılır. Bu durumda, SATICI Sözleşme’de kayıt altına alınan toplam tutarı alma hakkına sahiptir. Son karar SATICI tarafından verilecektir.
 
MADDE 6 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
6.1. ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.
 
MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME
7.1. İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.
 
7.2. Anlaşmazlık durumunda İstanbul İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir ve anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.
 
MADDE 8 - TÜKETİCİNİN HAKLARI
8.1. İş bu sözleşmenin 3. maddesinde detaylı olarak belirtilen taleplerin, 6. maddedeki mücbir sebepler haricinde, SATICI tarafından gerçekleştirilmemesi ayıplı ürün/hizmet olarak kabul edilir.
 
8.2. Teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda, SATICI en kısa sürede ücretsiz olarak ayıbı telafi yoluna gidecektir.
 
8.3. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece ALICI’nın Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.
 
SATICI
www.tezyardımplatformu.com
Türkiye’nin tez yardım platformu

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

tezyardımplatformu.com kişisel verileriniz dâhil olmak üzere bizlerle paylaşmış olduğunuz verilerinizin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. Amacımız gizliliğinizi korumak ve temin ettiğiniz verilerin güvenliğini sağlamaktır. tezyardımplatformu.com tarafından işlenmekte olan kişisel veriler, teknik imkânlar dâhilinde en iyi şekilde korunmaktadır. 

tez
yardımplatformu.com elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçlarla saklamakta, işlemekte ve üçüncü kişilerle paylaşmaktadır. tezyardımplatformu.com, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla kişisel verileriniz üzerinde tasarruf etmeyecektir. Verileriniz yüksek güvenlik önlemleri ile korunacak, ödeme bilgileriniz hiçbir durumda yasal mevzuatta izin verilen sınırlar haricinde tutulmayacaktır. 

Ayrıca, tezyardımplatformu.com olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

tezyardımplatformu.com Platformumuza iletmiş olduğunuz her türlü kişisel veriyi (“Veri”), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, tezyardımplatformu.com site moderatörü sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tez yardım hizmetlerinin verilebilmesi, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz, internet sitemizdeki talep formu, e-posta yazışmaları ve karşılıklı görüşmeler aracılığı ile yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz; tezyardımplatformu.com faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, iş birliği yaptığı danışman ve taraflar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Ayrıca, tarafınıza platformumuzun çalışma alanları ve verdiği hizmetler ile ilgili olarak tanıtım bültenleri de dahil çeşitli e-mailler gönderilebilecektir.

 

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; tezyardımplatformu.com’a başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen tezyardımplatformu.com tarafından yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır

kisisel veriler
bottom of page