top of page

Akademik çalışmalarınızın analiz ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuyoruz. Teziniz, makaleniz veya diğer akademik çalışmanız için gereken SPSS analizlerini yaparak, isteğinize bağlı olarak analizlerin tam metin olarak yazılmasını sağlıyoruz veya raporlarla size teslim ediyoruz. Analizlerinizi ve sonuçlarınızı en doğru ve anlaşılır şekilde sunarak çalışmanızın kalitesini artırıyoruz.

​​Analize Dayalı Talepler (SPSS, AMOS, Faktör Analizleri, Güvenirlik, YEM, vb.) 

Analize dayalı taleplerinizde öncelikle şunları belirtelim:

Araştırma sorularınız veya hipotezleriniz hazır mı?

 • Hazırsa bunları kontrol ediyor ve gerekiyorsa düzeltme yaparak olması gereken hale getiriyoruz. Hazır değilse danışmanlık yaparak hazırlıyoruz. Bu aşamadan ücret almıyoruz.

Anketiniz ve/veya ölçekleriniz hazır mı?

 • Hazır değilse bunlar konusunda danışmanlık verebiliriz. Hazırsa sonraki aşamalara devam edebiliriz.

Verileri topladınız mı?

 • Henüz verilerinizi toplamadıysanız anketinizi ve/veya ölçeklerinizi kontrol ederek yol gösterebiliriz. Veri toplamayı online yapacaksanız yardımcı olabiliriz.

 • Verilerinizi topladınız ve kağıt ortamında hazır ise bunların en azından Excel’e girilmesi gerekmektedir. Bunu size göndereceğimiz şablona siz girebilirsiniz (size tarif edeceğiz) ya da kağıtları bize göndermeniz halinde ekstra ücret karşılığında biz girebiliriz. Şablon gönderiminden ve sonrasında verilerin SPSS’e aktarımından ücret almıyoruz.

 • Eğer verileriniz Excel ya da SPSS formatında hazırsa bu durumda sonraki aşamalara devam edebiliriz.

Bizden talebiniz aşağıdaki 2 seçenekten birisi olabilir:

Seçenek 1

​​​​SPSS Analizi ve Yazımı

Bu talepte bulunmanız halinde tezinizin, makalenizin veya farklı bir akademik çalışmanızın, SPSS ve/veya farklı bir istatistik programı ile analizler gerektiren bölüm veya bölümleri için gereken analizler yapılmakta ve analizlerin sonuçları çalışmanızda yer alacağı son haliyle yazılmaktadır.

Kalem ve not defteri
 • Analizlere dayalı olarak yazılabilecek yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerinin (ya da talebiniz makale ise bu başlıkların) tamamının ya da istediklerinizin ya da bunlar içindeki belli başlıkların veya analizlerin yazılmasını isteyebilirsiniz. Yani yazılmasını istediğiniz bölüm ve başlıkları siz belirleyebilirsiniz. Örneğin sadece bulgular ve sonuç yazımı isteyebilirsiniz.

 • Yöntem bölümündeki başlıklardan bazılarını siz yazıp bazılarını bize bırakabilirsiniz. Bulgular bölümünde eksik olan bir analizin yapılmasını ve bunun çalışmanıza eklenmesini de isteyebilirsiniz.

 • Yalnız sonuç bölümünde, önceki bölüm olan bulgular bölümünde bilimsel detayları ile yazılan sonuçların ne anlama geldiği tartışma formatında yazılmakta ve özetlenmektedir. Burada literatürdeki benzer çalışmalar ile karşılaştırmalara dayalı bir tartışma yazımı yapılmamaktadır. Bu anlamdaki tartışmayı literatürü yazmış olan size bırakıyoruz.

Süreç sonunda size teslim edeceklerimiz şunlar olacak:

 1. Tez yazım kılavuzuna uygun olarak tamamen teslime hazır formatta yazılmış bölümler veya başlıklar (Word dosyası)

 2. SPSS veri dosyası

 3. Yapılan analizlerin tamamını gösteren SPSS raporu (SPSS dosyası ya da pdf halinde)

Bu talep için talep formundaki ilk seçenek olan “SPSS vb. Analizlerinin Yapılması ve İlgili Olarak Belirteceğim Bölümlerin Yazılması” talebini seçmeli ve çıkacak sorulara cevap olarak yukarıdaki detayları bize iletmelisiniz. 

Seçenek 2

SPSS Analizi ve Rapor Teslimi

Bu talepte bulunmanız halinde tezinizin, makalenizin veya farklı bir akademik çalışmanızın, SPSS ve/veya farklı bir istatistik programı ile yapılması gereken analizleri yapılmakta ve bulgular temiz tablolar halinde size teslim edilmektedir.

Belgeler
 • Teslim edilecek doküman içindeki tabloların altında bir tezde, makalede veya farklı bir akademik çalışmada olması gereken yazım yapılmamaktadır. Bunun yerine neyin ne olduğunu belirten küçük notlar eklenmektedir.

 • Yani bu talepte bulunursanız size sadece temiz tablolar ve kısa notlar sunulur. Yazım yapılmaz, tablolar altında neyin ne olduğunu belirten küçük notlar eklenir. Diğer seçenek olan SPSS Analizi ve Yazımı talebinde ise analizler tam metin olarak yazılır.

 • Bu talepte bulunmanız halinde, yapılacak analizlerin isimlerini söyleyebilirsiniz ya da araştırma sorularınızı ya da hipotezlerinizi belirterek bunlara yönelik gerekenleri isteyebilirsiniz. Böyle bir bilginiz yoksa biz neler yapacağımızı açıklayarak gerekenleri yaparız. 

Süreç sonunda size teslim edeceklerimiz şunlar olacak:

 1. Talep ettiğiniz analizlere ait tablo ve grafikleri temiz biçimde içeren Word dosyası

 2. SPSS veri dosyası

 3. Yapılan analizlerin tamamını gösteren SPSS raporu (SPSS dosyası ya da pdf halinde)

Bu talep için talep formundaki ikinci seçenek olan “SPSS vb. Analizlerinin Yapılması ve Raporun Bana Teslim Edilmesi (Çalışmamda ben kendim yazacağım)” talebini seçmeli ve çıkacak sorulara cevap olarak yukarıdaki detayları bize iletmelisiniz. 

Faydalı Bazı Bilgiler

SPSS Nedir?

SPSS, Excel’e benzer bir program. Yalnız, istatistiksel analizler için geliştirildiği için oldukça üstün yanları var. Programın İngilizce adı “Statistical Package for the Social Sciences”. Yani Türkçe karşılığı ile programın adı “Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi”.

 

SPSS ile Neler Yapılabiliyor? Neden Kullanmalıyım?

SPSS, adı üstünde istatistiksel analizler yapmaya yarıyor. Dolayısıyla, çalışmanızda anket ve ölçüm gibi yöntem ve veriler kullanıyorsanız ve bunları karşılaştırma, ilişki kurma, hipotez test etme, etki bulma gibi amaçlarla analiz etmek istiyorsanız mutlaka SPSS vb. bir program kullanmalısınız. Böylece, istediklerinizi hem kolay hem de ispatlayıcı (tez ve makalelerde ispat çok önemlidir!) bir şekilde yapabilirsiniz.

 

Şöyle bir örnek verelim: Depresyon varlığı ve sigara kullanma arasındaki ilişki konusunda bir tez hazırlıyorsunuz. Depresyon arttıkça sigara kullanımının arttığını ispat etmek istiyorsunuz. Aynı zamanda cinsiyet ve yaşa göre de detaylara inmek istiyorsunuz. Örneğin, 20-30 yaş arasındaki kadınlardan depresyonu olanların sigara kullanım oranları ne? Buradaki sigara kullanım oranı ile ilişki hangi düzeyde? Biraz kafanız karışmış olabilir. İşte SPSS bunları kolayca bulabilmenizi sağlıyor. Tabi bu çok basit bir örnek. Benzer analizleri Excel ile de yapmanız mümkün olabilir. Ama, analizler karmaşıklaştıkça SPSS benzeri bir programa ihtiyacınız olacak ve işiniz kolaylaşacaktır.

Peki Biz Ne Yapıyoruz?

Kısaca analizlerinizi (normallik analizi, geçerlilik - güvenilirlik analizleri, açıklayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA), yapısal eşitlik modeli (YEM), t-testi, ANOVA, MANOVA, Mann Whitney-U, Kruskal Whallis, Wilcoxon, Tukey’s HSD, Ki-Kare, Welch, Korelasyon, Regresyon vb. testler) istediğiniz şekilde yapıyor ve tezlerinizin/makalelerinizin yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini teslime hazır formatta akademik bir dille yazıyoruz. Böylece siz tezinizin literatür vb. diğer bölümlerine odaklanıyorsunuz. Ya da analiz raporlarınızı çıkartıyoruz, yazımını siz yapıyorsunuz. ​Ayrıca, analiz sonrasında çalışmanızın yanında size SPSS veri dosyasını (.sav) ve pdf formatında raporların tamamını teslim ediyoruz. Bu sayede verileri sonraki araştırmalarınızda kullanabiliyor ve raporlar ile birlikte hocalarınıza sunabiliyorsunuz.

 

SPSS Analizlerini Neden Bir Uzman Yapmalıdır?

Aslında, analizlerinizi tezin sahibi olarak sizin yapmanız en güzeli. Böylece programı öğrenmenin yanında araştırmanıza hakimiyetiniz de artacaktır. Ancak programı öğrenmek ve/veya kullanmak için yeterli bilgi, destek veya zamana sahip olmadığınız durumlarda çalışmanızın analizleri için profesyonel bir yardım almak en doğrusudur. Çünkü, eksik veya yanlış analizler yapılması halinde tezinizin başarılı olamaması, savunmadan geçememesi büyük bir olasılıktır. Hocalarınız aşağıda bazılarını verdiğimiz maddeleri mutlaka kontrol edecek ve size soracaklardır.

 • Araştırmanda hangi metodu, neden kullandın?

 • Örneklemini hangi yöntemle belirledin? Sayısı yeterli mi?

 • Kullandığın ölçekler geçerli ve güvenilir mi? Bunları test ettin mi?

 • Faktör analizi yaptın mı? Yaptıysan hangi yöntemi kullandın? Neden?

 • Ölçeğinde ters maddeler var mıydı? Bunları düzelttin mi?

 • Ölçeğin puanlamasını nasıl yaptın? Neden?

 • Verilerin parametrik mi? Normallik şartını sağlıyor muydu?

 • Hipotezlerin neydi? Bunları nasıl test ettin?

 • Farklılık analizleri için hangi yöntemi kullandın?

 • Korelasyon ve/veya regresyonu nasıl yaptın?

 • Şuradaki bulguların için sonuçlarını görebilir miyiz?

 

Bu ve benzeri soruları daha da arttırabiliriz. Çünkü yaptığınız bilimsel bir çalışma, bir tez ortaya atıyorsunuz. Mutlaka sorgulanacaktır. Diğer taraftan, teziniz başarıyla kabul edilmiş olsa bile yanlış yöntem, analiz ve bulgular içeriyorsa bu durum kalıcı olacaktır. Çünkü, teziniz bir defa yazıldıktan sonra kütüphanelerde yerini alacak ve isteyen tüm okuyucuların erişimine açılacaktır. Bu durum, özellikle akademik hayata atılacak olanlar için büyük bir sorun olacaktır. Dolayısıyla, en doğrusu bir bilenden yardım almaktır. Yalnız, bu bilen hem istatistikte uzman olmalı hem de akademik yazıma hakim olmalıdır. Çünkü uzman bir kişi istediğiniz analizlerin tamamını yapabilir ancak bunları akademik kurallara uygun olarak yazıya dökmeden size verirse sizin yazmanız yine çok zor olacaktır. Hatta içinden çıkamayacağınızı söyleyebiliriz. Ayrıca, hocalarınızın şunun yanında şunu da analiz etsen iyi olur, şunu çıkartalım ve sadece bununla analiz yapalım deme (büyük!) ihtimali de bulunmaktadır. Dolayısıyla, yardım aldığınız uzman size destek vermeye savunmaya kadar devam etmelidir.

VERDİĞİMİZ HİZMETLER ANA SAYFASINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

bottom of page