top of page

Literatür/Genel Bilgiler Yazımı hizmetimizle, tezinizin ilgili bölümünün belirtilen akademik standartlara uygun ve eksiksiz bir biçimde hazırlanmasını sağlıyoruz. Bu hizmet, tezinizin genel bilgi ve literatür bölümünün yüksek kalitede olmasına yardımcı olarak, akademik çalışmanızın başarısını artırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede, akademik kariyerinizde ilerlemenize destek olacak sağlam bir temel oluşturuyoruz.

Kavramsal Çerçeve/​​Literatür/​​Genel Bilgiler Bölümünün Yazımı Yardımı


Bu talep ne anlama geliyor?

Kavramsal Çerçeve/​​Literatür/​​Genel Bilgiler Bölümünün yazımı yardımı hizmetimiz, tez konunuz ile ilgili tanımların, genel bilgilerin, sınıflandırmaların, alt başlıkların ve daha önce yapılmış çalışmaların anlatıldığı ilgili bölümün veya bölümlerin hazırlanmasını kapsar. Bu bölüm veya bölümler farklı alanlarda hazırlanan tezlerde kavramsal çerçeve, kuramsal çerçeve, literatür ve genel bilgiler gibi farklı isimlerle bilinmektedir. Bu hizmet, tezinizin bu bölümünü veya bölümlerini yazmanızı kolaylaştırmak için size örnek bir araştırma sunmayı amaçlamaktadır.

Talebin detayları neler?

  • Bu hizmetin verilebilmesi için öncelikle yazılacak bölüm veya bölümlere ait alt başlıklar talep edilmektedir. Bu, kapsam dışına çıkmamak ve farklı mağduriyetler oluşturmamak için çok önemlidir. 

  • Bu başlıklarla ilgili olarak danışman hocanızın onayını almanız çok daha sağlam bir iş yapmamızı sağlayacaktır.

  • Hazırlanan bölüm, konunun kapsamına göre değişmekle birlikte genelde yüksek lisans tezlerinde 25-30 sayfa arasında, doktora tezlerinde 30-40 sayfa arasında değişmektedir.

  • Belirtilen aralıklardan fazla yazım talebiniz olursa, her 25-30 sayfa bir iş paketi olarak kabul edilmekte ve iş paketleri sırayla teslim edilmektedir. İlk paketi kontrol edip onayınızın alınmasının ardından ikinci pakete devam edilmektedir. Böylece çalışmanın kalitesini ve beklentilerinizi kontrol etmeniz sağlanmaktadır.

  • Çalışmanız ile birlikte, yazılı olarak paylaşılabilir kaynaklar da teslim edilmektedir.

Neleri teslim alacaksınız?

Süreç sonunda size şunu teslim edeceğiz:

  1. Hazırlanmış literatür/genel bilgiler bölümü (Word dosyası)

  2. Yazılı olarak paylaşılabilir kaynaklar (telif hakkı olmayan, kitap vb. dışındaki makale gibi kaynaklar) (pdf dosyalar)

 

Formda hangi seçeneği işaretlemeliyim?

Bu talep için talep formundaki “Kavramsal Çerçeve/​​Literatür/​​Genel Bilgiler Bölümünün Yazımı” talebini seçmelisiniz.

VERDİĞİMİZ HİZMETLER ANA SAYFASINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

bottom of page